คำสั่งโรงเรียนปี2562
คำสั่งที่ 313 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหาร (แก้ไขเพิ (อ่าน 227) 07 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 349/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 275) 06 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 348/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 253) 06 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 339/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติว O-net ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 444) 24 ธ.ค. 62
คำสั่งเลขที่๓๔๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปาร์ตี้สุขใจปีใหม่ชาววัง ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 283) 23 ธ.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 407) 23 ธ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 64/2562 (อ่าน 57) 20 ธ.ค. 62
คำสั่ง ที่ 334/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแล (อ่าน 332) 20 ธ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 342/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ให้บริการชุมชน ใน (อ่าน 292) 19 ธ.ค. 62
คำสั่งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 737) 13 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 329/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท (อ่าน 321) 04 ธ.ค. 62
ประกาศ สพม.39 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ (อ่าน 414) 19 พ.ย. 62
คำสั่ง ที่ 298/2562 เรื่อง มอบหมายข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 419) 11 พ.ย. 62
ตารางปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 614) 30 ต.ค. 62
289/2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจช่วงปิดภาคเรียน (เดือนตุลาคม 2562) (อ่าน 375) 11 ต.ค. 62