ที่ตั้ง : ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 65130 :  โทร 0 5598 6556  :  โทรสาร 0 5598 6555

ข้อมูลทางด้าน ICT

e-office  รับ-ส่งหนังสือภายใน

e-learning  ห้องเรียนเครือข่ายวังทอง

คลีนิกกฏหมาย  โดย...นิติกร

 รูปแบบรถห้องเรียนเคลื่อนที่

งานวิชาการโรงเรียนวังทองพิทยาคม

    แบบประเมิน SDQ

  ข้อมูลโรงเรียน

ที่...นี่โรงเรียนวังทอง

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

มาตรการส่งเสริมของโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน

โครงการเด่น

ปฏิทินงานวิชาการ

ทีมงานIT

แหล่งเรียนรู้ 

สง.ส่งเสริมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไทยกุ๊ดวิว ดอท คอม

ศึกษาและทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างข้อสอบ NT

การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

บัญญัติ 10 ประการของ Webpage

  การ Disk Cleanup ลบไฟล์ขยะ

 การ Scan Disk ตรวจสอบข้อผิดพลาด

รวม Drivers คอมพิวเตอร์

Tip&Trick คอมพิวเตอร์

ScanVirus Online

ป้ายนิเทศออนไลน์

สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

  การ Defrag ฮาร์ดดิสก์เพื่อเพิ่มความเร็ว

ติดตามข่าวไวรัสได้ที่...ThaiCert

 โรงเรียนในฝัน สพท.พล. 2

  ศูนย์ประสานงานโรงเรียนในฝัน

  ร.รวังทองพิทยาคม

  ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา

  ร.ร.บางกระทุ่มพิทยาคม

 หน่วยงานที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงาน ก.ค.ส.
  สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
  สำนักงานนโยบายและแผนงาน
  สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
  สำนักงานเทคโนโลยี่
  สำนักงานตรวจราชการที่ 2
  กรมประชาสัมพันธ์
  สมาคมผู้บริหารครูมัธยมฯ
  กรมการจัดหางาน

 

ข้อมูล OTOP ตำบลในอำเภอวังทอง

ข้อมูลตำบลวังทอง
ข้อมูลตำบลพันชาลี
ข้อมูลตำบลแม่ระกา
ข้อมูลตำบลบ้านกลาง
ข้อมูลตำบลวังพิกุล
ข้อมูลตำบลแก่งโสภา
ข้อมูลตำบลท่าหมื่นราม
ข้อมูลตำบลวังนกแอ่น
ข้อมูลตำบลหนองพระ
ข้อมูลตำบลชัยนาม
ข้อมูลตำบลดินทอง

 
 

Update : 08 กุมภาพันธ์ 2560

คำขวัญประจำอำเภอวังทอง "ล่องแก่งชมไพร  ผัดไทขึ้นชื่อ เรื่องลือส้มแผ่น ดินแดนน้ำตกงาม "ประกาศโรงเรียนวังทองพิทยาคม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูสอนว่ายน้ำ(เพศหญิง)

สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่             รายละเอีอดประกาศรับสมัคร


กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ โครงงานอาชีพในอาเซียน  เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินโครงงานในรูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมินภาคปฏิบัติและประเมินภาคความรู้ ณ หอประชุมโรงเรียนวังทองพิทยาคม


โรงเรียนวังทองพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
ระดับ ม.1-3
หุ่นยนต์ สพฐ. ระดับ ม.1-3 ได้ระดับเหรียญทองแดงและหนังสือเล่มเล็กระดับม.4-6 ได้ระดับเหรียญทองแดง
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559 

 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โทรทัศน์ครู  เป็น นวัตกรรมการศึกษาในรูปของ "รายการโทรทัศน์"

 ศูนย์ปฎิบัติการ

Toryod.comสิทธิบัตรนานาชาติ

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  

 ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC  

 เว็ปไซต์โปรแกรม EIS 

 ตรวจสอบข้อมูล EIS

 เว็ปไซต์โปรแกรม Obec

 เว็ปไซด์ศูนย์ GPA

ฐานข้อมูล ครู ICT สทร.

 

เช็คเมล์ :  Hotmail : Thaimail : Yahoo! : Doramail : Mail : Chaiyo : Poppymail : คุณเมล์ : mail.pop.co.th : mail  สพฐ.   

Webmaster  :somkuan@wtp.ac.th ศูนย์ ICT โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม.เขต 39 : 0 5598-6555

Don't Copyright : ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็ปนี้ หากเป็นประโยชน์ต่อราชการ อนุญาตให้นำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้

 ที่ตั้ง  : โรงเรียนวังทองพิทยาคม (ถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก)  ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130     

            โทร.0-5598-6556,โทรสาร 0-5598-6555