ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 

โรงเรียนวังทองพิทยาคม แจ้งกำหนดการนักเรียน วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 นักเรียน ม.1 เข้าร่วมโครงการน้ำเพื่อชีวิต วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2558 ปรับสภาพนักเรียนใหม่ เปิดภาคเรียนวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

 


คลิกเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน