โรงเรียนวังทองพิทยาคม เชิญชวนคณะครูและเจ้าหน้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

 

ถวายพระพรออนไลน์ได้ที่นี่


คลิกเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

               ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์ได้ที่นี่