โรงเรียนวังทองพิทยาคม เป็นสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่มที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดแพร่

 
 

หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย

หัวข้อการแข่งขันกลุ่มคอมพิวเตอร์

 
 


คลิกเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

               คลิกเพื่อลงทะเบียนการแข่งขันระดับเขตพื้นที่